01-04-2013

KIẾN THỨC PHONG THUỶ

  Mỗi hướng nhà đều ảnh hưởng khác nhau đến mỗi con người, trong đó có hướng tốt và cũng có hướng xấu. Hướng nào là hướng tốt nhất...
Xem hướng nhà, hướng làm việc có hợp với mệnh chủ không

Bảng tra cứu tính chất tốt - xâu giữa hướng nhà, hướng làm việc với chủ nhà

 

 

                                                                                      TRỌNG HÙNG fengshui